Bedrijfscultuur Scan

Ieder bedrijf wil succesvol zijn. Om succesvol te blijven is het belangrijk om met de tijd mee te gaan, hetgeen meestal veranderingen met zich meebrengt. Bij het invoeren van veranderingen ontstaat  vaak weerstand. Uit ervaring blijkt dat leidinggevenden vaak een onduidelijk, of zelfs een onjuist, beeld hebben van wat er werkelijk in hun organisatie speelt en waar weerstand vandaan komt. Oftewel: wat voor invloed heeft de bedrijfscultuur op het al dan niet succesvol laten slagen van veranderingen?

“Als er al een geheim voor succes is, dan is dat het vermogen om dingen te bekijken vanuit zowel het oogpunt van iemand anders als dat van jezelf.”

Bedrijfscultuur.
De bedrijfscultuur beïnvloedt de prestaties en daarmee de resultaten van een bedrijf. De wortels van de bedrijfscultuur zitten in de geschiedenis, de ‘mindset’ van een bedrijf. Cultuur heeft te maken met waarden, normen, symbolen en rituelen. Een bedrijf is succesvol wanneer medewerkers zich 100% veilig, gewaardeerd, gerespecteerd en gehoord voelen en dat wordt gevoed door cultuur.

Ontdek wat in uw organisatie speelt.
Om te ontdekken wat er binnen uw organisatie speelt, en hoe dit het succes van uw organisatie beïnvloedt, kunt u bij Van der Maten Outplacement & Coaching B.V. de Bedrijfscultuur Scan aanvragen. Met deze scan onderzoek ik de volgende onderwerpen:

  • individuele ontwikkeling
  • leiderschapsgedrag
  • betrokkenheid en motivatie
  • teamwerk
  • duidelijkheid in taakstelling

De uitkomst van de Bedrijfscultuur Scan is ook het vertrekpunt voor een maatwerk organisatieadviesplan.

"

Willem is een man met een duidelijke visie en kan dit ook direct en overtuigend overbrengen. Resultaatgericht en succesvol."

Peter van Geest