Coaching

Om een werknemer of leidinggevende zo goed mogelijk te laten functioneren, in zijn eigen baan óf begeleidend naar een nieuwe baan, biedt Van der Maten Outplacement & Coaching B.V. de volgende vormen van coaching aan:

 • Personal Coaching
 • Competentie Coaching 
 • Management Coaching

“Wist u dat het bewezen is dat coaching tot effectievere organisaties en effectievere mensen leidt?”

Personal Coaching.
Bij Personal Coaching beoog ik een verandering in u of uw medewerker te creëren. Mijn doel als personal coach is om belemmeringen, die ineffectief gedrag in stand houden, weg te nemen en nieuw aangeleerd gedrag te trainen. De opbrengst van personal coaching kan, afhankelijk van de doelstellingen, zijn:

 • vergroten van inzetbaarheid en zelfvertrouwen
 • vergroten van zelfbewustzijn (kwaliteiten, drijfveren, overtuigingen en blokkades)
 • vergroten van zelflerend vermogen en zelfsturing
 • (beter) leren omgaan met stressvolle situaties
 • effectief omgaan met belemmerende gedachten en blokkades 
 • versterken van communicatieve vaardigheden

Door mijn persoonlijke coaching is een medewerker in staat om een waardevolle(re) bijdrage te leveren aan de  organisatie waarvoor hij werkt. 

Informatie aanvragen over Personal Coaching

Competentie Coaching.
Om een succesvolle onderneming te hebben zijn succesvolle medewerkers nodig. Zit in uw organisatie iedere medewerker op de juiste plaats? Doet ieder waar hij goed in is en waar hij plezier aan beleeft? Misschien is dat niet 100% het geval. Ruimte om (nog) succesvoller te worden. Met Compentetie Coaching leg ik het functieprofiel van een medewerker naast zijn competentieprofiel en maak ik zichtbaar welke punten elkaar raken, maar vooral welke niet. Op die manier kunt u ervoor zorgen dat uw medewerker succesvol wordt binnen zijn eigen functie. Wanneer blijkt dat er géén match is, en er binnen uw bedrijf geen andere doorstroommogelijkheden zijn, dan begeleid ik uw medewerker via een outplacement traject naar een nieuwe functie buiten het bedrijf.

Informatie aanvragen over Competentie Coaching

Management Coaching.
Op basis van de uit de Bedrijfscultuur Scan gefilterde verbeterpunten, kan het nodig zijn het management van uw organisatie te begeleiden naar leiderschapsveranderingen. Ik bereid die veranderingen voor door intern het gesprek met betrokkenen aan te gaan én door concrete doelen te formuleren. Aansluitend laat ik het management met hun nieuw verworven vaardigheden oefenen én invoeren in de dagelijkse praktijk. Mocht tijdens dit proces blijken dat een manager extra coaching of een opleiding nodig heeft, dan kan ik dat verzorgen.

Informatie over Management Coaching

Voor alle bovengenoemde coachingstrajecten geldt dat ik aan het einde met alle betrokkenen evalueer of alle van te voren afgesproken doelen behaald zijn. Vanzelfsprekend voer ik ook tussentijdse evaluaties uit of houd ik na afloop de vinger aan de pols.

Methodes en instrumenten.
Van der Maten Outplacement & Coaching B.V. maakt gebruik van beproefde coaching instrumenten, zoals:

 • testen
 • rollenspelen
 • trainingen

De keuze voor een instrument hangt af van de organisatie en de betrokkenen. Iedere situatie is uniek en vraagt dan ook om een juiste afweging van methodes en instrumenten.

"

Willem is een man met een duidelijke visie en kan dit ook direct en overtuigend overbrengen. Resultaatgericht en succesvol."

Peter van Geest