Organisatieadvies

Ieder bedrijf wil succesvol zijn. Uw bedrijf toch ook? Maar wist u dat 85% van de leidinggevenden zijn medewerkers, vaak onbewust, frustreert door te weinig vakinhoudelijke kennis, zelfinzicht en leidinggevende capaciteiten? Dat heeft uiteindelijk zijn weerslag op de organisatie. Uit ervaring blijkt tevens dat leidinggevenden vaak een onjuist beeld hebben over wat er binnen hun organisatie speelt. Weet ú dat eigenlijk? En op welke wijze gaat u eventuele knelpunten verbeteren?

“Als je altijd doet wat je altijd hebt gedaan, dan zul je altijd krijgen wat je altijd hebt gekregen”

Verandermanagement.
Om verandermanagement succesvol door te voeren, werkt mijn organisatieadviesbureau vanuit de visie dat een bedrijf alleen succesvol zal zijn wanneer medewerkers 100% gemotiveerd zijn. Een bijkomend verschijnsel is dat met 100% gemotiveerde medewerkers het ziekteverzuim daalt en de productiviteit stijgt.

Stappenplan voor organisatieadvies-traject.
Het vertrekpunt van een maatwerk organisatieadvies-traject is veelal mijn Bedrijfscultuur Scan. Om mijn aanbevelingen succesvol door te voeren zal gestructureerd en gefaseerd gehandeld moeten worden. Ik kan u daar bij helpen. Stap voor stap.

Stap 1: Ik voer een verkennend gesprek met de leidinggevende(n) binnen uw organisatie, omdat dit meestal de persoon is die later in het verandertraject verantwoordelijk zal zijn voor de implementatie van de verbeterpunten (stap 4) en het waarborgen van de nieuw in te zetten koers.
 
Stap 2: Ik laat alle betrokkenen in uw organisatie een vragenlijst invullen.

Stap 3: Ik voer gesprekken met alle medewerkers binnen uw organisatie. Uit die gesprekken zal blijken of er eventueel coaching op management- of persoonlijk niveau nodig is. Of wellicht is een outplacementtraject aan de orde. De gesprekken zijn minstens zo belangrijk als de vragenlijst, want één op één krijg ik vaak aanvullende informatie over onderliggende frustraties te horen.

Stap 4: In een rapportage analyseer ik de probleemgebieden, benoem ik de verbeterpunten en geef ik passende organisatieadviezen.

Stap 5: Samen met u voer ik een gesprek, waarbij we de rapportage uit stap 4 bespreken en vaststellen hoe we het organisatieadvies gaan invoeren.

Informatie over organisatieadvies

"

Willem is een man met een duidelijke visie en kan dit ook direct en overtuigend overbrengen. Resultaatgericht en succesvol."

Peter van Geest